PENAJA

RAKAN ILMU

Friday, 28 June 2013

JATI DIRI...!


Jati diri merupakan kata majmuk yang terbentuk daripada dua patah kata iaitu 'jati' dan 'diri'.
  • jati (sejati) - asli, tulen, yang sebenarnya, tidak bercampur, identiti.
  • diri - sendiri, tubuh badan kita.
  • jati diri bermaksud identiti diri atau keperibadian diri yang sebenar atau asli.
  • Contoh ayat:
Kita seharusnya mengawal kemasukan budaya asing demi memelihara jati diri bangsa Melayu.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III