PENAJA

RAKAN ILMU

Saturday, 13 July 2013

ANALISIS SOALAN ESEI SPM 2012...!

ANALISIS SOALAN PEPERIKSAAN SPM 2012

BAHASA MELAYU KERTAS 1 BAHAGIAN B (KARANGAN RESPONS TERBUKA)


BIL
SOALAN
SPM SEBENAR
TEMA
SOALAN 1
(INDIVIDU)
TEMA
SOALAN 2
(KELUARGA/
MASYARAKAT)
TEMA
SOALAN 3
(NEGARA)
TEMA
SOALAN 4
(ANTARABANG
SA)
TEMA
SOALAN 5
(KOMSAS)1LPM
Pendapat anda tentang faedah-faedah menyertai program motivasi
Menulis sebuah rencana bertajuk “Menjaga Kebersihan Tanggungjawab Bersama”
Menghuraikan kepentingan bahasa kebangsaan kepada negara kita
Menjelaskan kebaikan-kebaikan yang diperoleh melalui penghasilan produk makanan halal
Menulis sebuah cerita berdasarkan maksud peribahasa ‘Air dicencang tidak akan putus’

  • Soalan-soalan esei pada tahun 2012 adalah biasa dan tidak banyak bezanya dengan soalan-soalan sebelumnya.
  • Cuma terdapat penekanan yang jelas oleh Lembaga Peperiksaan tentang ketepatan mengikut kehendak soalan; misalnya bagi soalan 1 - calon mestilah menulis esei tentang faedah-faedah yang diperoleh diri sendiri, bukannya remaja, pelajar-pelajar atau belia-belia. Begitu juga dengan soalan 5, dimensi sastera; calon mestilah menulis cerita atau cerpen yang banyak mengandungi krisis atau pergaduhan yang ketara, kemudian barulah diikuti dengan peristiwa berbaik semula.
  • Calon-calon perlu betul-betul memahami tema dan tugasan (kehendak soalan) sebelum memulakan penulisan.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III