PENAJA

RAKAN ILMU

Wednesday, 28 August 2013

MEMPAMERKAN / MEMAMERKAN...!

Adakah pelajar-pelajar menghadapi masalah tentang sistem ejaan rumi baharu seperti memilih sama ada ejaan mempemerkan atau memamerkan yang betul? Jika ada, hal ini menunjukkan bahawa pelajar-pelajar belum begitu memahami proses pengimbuhan khususnya kepada kata-kata pinjaman.

Sebenarnya semua kata asli bahasa Melayu yang bermula dengan huruf 'p' apabila menerima imbuhan awalan meN-, huruf 'p' tersebut digugurkan. Lihat contoh proses pengimbuhan di bawah:-
 • pasang + meN-  > memasang
 • padam + meN-  > memadam
 • pakai + meN-  > memakai
 • pukul + meN-  > memukul
 • pasti + meN-  > memasti
 • pusing + meN  > memusing
Bagi proses pengimbuhan kata pinjaman dari bahasa Inggeris, Jawa, dan lain-lain yang bermula dengan huruf 'p' apabila menerima imbuhan awalan meN-, huruf 'p' tadi terus dikekalkan. Lihat contoh proses pengimbuhan di bawah:-
 • proses ( bahasa Inggeris ) + meN-  > memproses
 • protes ( bahasa Inggeris ) + meN-  > memprotes
 • praktik ( bahasa Inggeirs ) + meN-  > mempraktik
 • pasif ( bahasa Inggeris ) + meN-  > mempasif
 • pamer ( bahasa Jawa ) + meN-  > mempamer
Kesimpulannya ejaan yang betul ialah mempamerkan bukannya memamerkan.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III