PENAJA

RAKAN ILMU

Friday, 23 August 2013

SOALAN NOVEL PERCUBAAN SPM 2013...!

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2013
SEKOLAH BERASRAMA PENUH

Soalan 4: Novel
[15 markah]

Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan novel-novel yang berikut:
  1. Papa ... (akhirnya kautewas jua) karya Deanna Yusof
  2. Melunas Rindu karya Hartini Hamzah
  3. Azfa Hanani karya Halis Azhan Mohd Hanafiah
  4. Renyah karya Gunawan Mahmood
  5. Konserto Terakhir karya Abdullah Hussain
  6. Kembara Amira karya Amer Hamzah L. Kadir
  7. Kabus di Perbukitan karya Mohamad Kholid Hamzah
  8. Sutera dalam Lukisan karya Abd. Talib Hassan


(a) Unsur saspens dalam sesebuah novel dikemukakan oleh pengarang untuk menimbulkan minat dalam diri
       pembaca agar menyudahkan pembacaan mereka.

      Berdasar sebuah novel yang anda kaji, huraikan dua peristiwa yang menunjukkan unsur saspens dalam
      novel tersebut. 
[7 markah]

(b) Berdasarkan dua novel yang anda kaji, huraikan satu perwatakan watak sampingan yang dipaparkan
       dalam setiap novel tersebut.
[8 markah]


KERTAS SOALAN TAMAT

1103/2@ 2013 Hak Cipta BPSBPSK

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III