PENAJA

RAKAN ILMU

Thursday, 19 September 2013

ESEI: FAKTOR PENGANGGURAN SISWAZAH...!


PENDAHULUAN:-
 • Bilangan siswazah kian bertambah dari setahun ke setahun.
 • Fenomena ini secara langsung melambangkan kesedaran rakyat negara kita tentang pendidikan semakin tinggi.
 • Meskipun begitu, keseronokan siswazah menggenggam segulung ijazah tidak berpanjangan kerana kegusaran terus bersarang dalam jiwa mereka yang belum mendapat sebarang pekerjaan.
 • Pelbagai faktor yang menyebabkan sesetengah siswazah terpaksa menganggur dan sentiasa tersisih dalam merebut peluang pekerjaan.
IDEA-IDEA PENTING:-
 • Siswazah terlalu memilih pekerjaan walaupun pekerjaan yang ditawarkan adalah terhad.
 • Suasana kerja dan persekitaran yang kurang selesa juga mendorong siswazah menunggu peluang pekerjaan yang sesuai.
 • Siswazah yang menganggur menyifatkan kursus pengajian yang ditawarkan IPTA dan IPTS kurang profesional dan tidak memenuhi prospek pasaran kerja semasa.
 • Mereka juga menyalahkan pihak IPT kerana tidak memberikan perincian tentang masa depan lulusan sesuatu kursus yang ditawarkan.
 • Kebanyakan siswazah meletakkan harapan yang tinggi kepada pihak kerajaan untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada mereka.
 • Keputusan peperiksaan yang diperoleh oleh siswazah kurang menonjol di samping tahap keupayaan berkomunikasi yang lemah dalam kalangan siswazah.
 • Pertambahan siswazah di pasaran kerja yang mendadak menyebabkan peluang kerja semakin sempit.
 • Ketiadaan latihan persediaan pekerjaan menyebabkan timbulnya masalah pengangguran kerana firma, syarikat akan lebih cenderung memilih siswazah yang mempunyai pengalaman.
 • Siswazah tidak mahu menceburi bidang kerja seperti usahawan, pertanian kerana mereka lebih berminat 'makan gaji'.
 • Perkembangan ekonomi negara yang lembab menyebabkan pertumbuhan kilang perusahaan, pusat perniagaan dan segala kegiatan ekonomi menjadi terbatas menyebabkan peluang kerja semakin terhad.
 • Dasar kerajaan yang memanjangkan tempoh persaraan wajib kakitangan awam kepada 60 tahun menyebabkan peluang kerja untuk siswazah muda terjejas.
 • Kecenderungan siswazah yang hanya memilih kerjaya tertentu menyebabkan berlaku persaingan sengit untuk merebut pekerjaan tersebut sedangkan  kerjaya yang tidak menjadi pilihan menghadapi masalah kekurangan pekerja.
 • Dasar pengurangan pekerja oleh sesebuah syarikat atau firma yang menghadapi masalah kewangan.
 • Penggunaan peralatan berteknologi tinggi dalam pelbagai sektor perindustrian dan pengurusan menyebabkan penggunaan tenaga manusia yang semakin kurang.
 • Langkah berjimat cermat oleh pihak agensi kerajaan dan swasta.
PENUTUP:-
 • Usaha yang berkesan wajar dilaksanakan agar fenomena ini tidak berterusan.
 • Pelaksanaan Dasar Industriliasasi Pertanian merupakan langkah signifikan untuk mengatasi masalah pengangguran dalam kalangan siswazah.
 • Pihak kerajaan juga berusaha menarik minat siswazah supaya melibatkan diri dalam bidang keusahawanan, yakni industri kecil dan sederhana serta industri pembuatan yang berasaskan produk pertanian.
 • Langkah kerajaan memberikan bimbingan dan latihan Program Usahawan Muda mampu melahirkan usahawan dalam kalangan siswazah.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III