PENAJA

RAKAN ILMU

Saturday, 21 September 2013

IMBUHAN APITAN beR-...-an...!

Burung berterbangan....
Penggunaan apitan beR-...-an menghasilkan bentuk kata kerja terbitan yang membawa maksud perbuatan yang menunjukkan jumlah subjek yang banyak. Maka kata nama TIDAK boleh digandakan lagi. Lihat contoh penggunaan apitan tersebut dalam ayat-ayat di bawah:-
  1. Lampu merah bergantungan di dinding. (Bukannya Lampu-lampu)
  2. Bendera warna-warni berkibaran di sepanjang jalan. (Bukannya Bendera-bendera)
  3. Bintang bertaburan di langit. (Bukannya Bintang-bintang)
  4. Burung layang-layang berterbangan di angkasa. (Bukannya Burung-burung)
  5. Daun kering berguguran di halaman rumah. (Bukannya Daun-daun)
  6. Kanak-kanak berkejaran di padang sekolah. (Bukannya Banyak kanak-kanak)
(m.s 201: Tatabahasa Dewan Edisi Ke-3)

Kita tidak perlu lagi menggandakan kata nama seperti lampu, bendera, bintang, burung layang-layang, daun dalam ayat-ayat di atas kerana kata kerja yang berapitan beR-...-an telah membawa maksud jumlah subjek yang banyak.
Begitu juga dengan kanak-kanak dalam ayat ke-6 di atas, kata ganda tersebut memang tidak boleh digandakan lagi dan apabila menambah perkataan 'banyak', 'semua', 'kebanyakan' dan lain-lain yang membawa maksud banyak, maka ayat tersebut menjadi TIDAK gramatis.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III