PENAJA

RAKAN ILMU

Tuesday, 17 September 2013

INSENTIF - INISIATIF...!


Fenomena aneh...
LATIHAN BINA AYAT:-
Binalah ayat dengan menggunakan pasangan perkataan di bawah tanpa menambah atau mengubahkan perkataan-perkataan tersebut.
 1. boleh    -    dapat
 2. jarang    -    jarang-jarang
 3. menemukan    -    menemui
 4. menghadiahi    -    menghadiahkan
 5. insentif    -    inisiatif
 6. fenomena    -    rasional
 • boleh (kebenaran/keizinan) - Saya boleh balik ke rumah awal pada hari ini kerana demam.    
 • dapat (kemampuan/kebolehan) - Saya dapat menjawab soalan Matematik itu dengan pantas.
 • jarang (renggang/tidak rapat) - Rambut saya semakin jarang.
 • jarang-jarang (tidak kerap) - Dia jarang-jarang balik ke kampung setelah berpindah ke bandar.
 • menemukan (terjumpa sesuatu) - Saya menemukan beberapa keping wang kertas lama di bilik itu.
 • menemui (menziarahi/mengunjungi) - Saya pergi menemui Pengetua di pejabatnya.
 • menghadiahi (KKT > objek orang) - Saya menghadiahi kakak seutas jam tangan.
 • menghadiahkan (KKT > objek benda) - Saya menghadiahkan seutas jam tangan kepada kakak.
 • insentif (galakan/dorongan) - Mereka mendapat insentif berbentuk wang atas kejayaan mereka.
 • inisiatif (usaha/cara) - Pelbagai inisiatif telah diambil untuk membendung masalah disiplin pelajar.
 • fenomena (keadaan/suasana) - Fenomena berjerebu berpunca daripada pembakaran terbuka.
 • rasional (waras/matang) - Kita mestilah berfikiran rasional apabila berhadapan dengan kesulitan.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III