PENAJA

RAKAN ILMU

Sunday, 8 September 2013

MELESTARIKAN...!

Perkataan 'lestari' berasal daripada perkataan pinjaman dari Indonesia. Perkataan ini agak produktif dan kerap digunakan oleh pengguna bahasa Melayu, namun kadangkala penggunaannya tidak begitu tepat dengan fungsi dan maknanya. Makna 'lestari' merujuk Kamus Dewan Edisi ke-4 ialah;-
  • lestari = tidak berubah-ubah, kekal, tetap.
  • melestarikan = menetapkan, mengekalkan; contoh mengekalkan hutan.
  • kelestarian = keadaan ( hutan, persekitaran dll ) yang tidak berubah atau yang terpelihara seperti asal, asli, keaslian.
  • pelestarian = perlindungan daripada kemusnahan.
Contoh penggunaan dalam ayat:-
  1. Keadaan hutan paya bakau itu masih kekal lestari sungguhpun kawasan yang berhampiran telah dimajukan.
  2. Usaha-usaha melestarikan sumber kekayaan hutan sering disalahtafsirkan oleh sesetengah pihak sebagai antipembangunan.
  3. Kelestarian hutan hujan tropika tertua telah berjaya menarik jumlah pelancong asing yang ramai ke Malaysia.
  4. Pelestarian hutan semula jadi dapat mengelakkan flora dan fauna daripada masalah kepupusan. 

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III