PENAJA

RAKAN ILMU

Friday, 27 September 2013

SOALAN PMR 2008...!


Pilih pasangan ayat yang betul.

25.
I     Pesuruh-pesuruhjaya negara ASEAN yang bermesyuarat di sini diraikan dalam satu majlis.
II    Mesyuarat permuafakatan antara sekolah menengah itu dihadiri oleh guru-guru besar.
III   Ketidakpuasan hati penduduk setempat terhadap pemaju perumahan itu telah disuarakan kepada YB.
IV   Pengambilalihan syarikat itu oleh pengurusan baharu bertujuan untuk memantapkan syarikat.

  • A  I dan II
  • B  II dan IV
  • C  I, II dan III
  • D  II, III dan IV
ANALISIS:-
Ayat 1: SALAH - sepatutnya Pesuruhjaya-pesuruhjaya
Ayat 2: BETUL
Ayat 3: BETUL
Ayat 4: BETUL

JAWAPAN: D

27.
I     Kita harus bertanggungjawab atas apa-apa yang kita lakukan.
II    Adik begitu lancar bila menyebut perkataan yang diucapkan oleh ibu.
III   Untuk mengatasi kesempitan wang, Amir melakukan kerja sambilan selepas waktu pejabat.
IV   Pihak sekolah berusaha meningkatkan tahap pelajaran khususnya yang lemah dalam akademik.

  • A  I dan II
  • B  I dan III
  • C  II dan IV
  • D  III dan IV
ANALISIS:-
Ayat 1: BETUL
Ayat 2: SALAH - bila sepatutnya digantikan dengan apabila
Ayat 3: BETUL
Ayat 4: SALAH - ayat tidak gramatis.

JAWAPAN: B

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III