PENAJA

RAKAN ILMU

Thursday, 17 October 2013

ESEI: PERANAN AKHBAR MEMBANGUNKAN NEGARA...!

 • Sebagai elemen penggerak bagi mencapai wawasan negara.
 • Melaporkan peristiwa dalam dan luar negara kepada masyarakat.
 • Menjadi cerminan masyarakat.
 • Menjadi saluran suara rakyat menyatakan pendapat, komen dan bantahan.
 • Membangkitkan kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang kepentingan proses pembangunan.
 • Menjadi ejen penyebar dasar kerajaan ke seluruh pelosok tanah air.
 • Memberikan sumbangan dan membantu menghapuskan kemiskinan.
 • Memenuhi tanggungjawab sosial melalui pendedahan masalah rakyat yang perlu dibantu kerajaan.
 • Berperanan mendidik masyarakat menjadi golongan yang bersedia menyahut seruan kerajaan membangunkan negara.
 • Mengetengahkan isu serta permasalahan rakyat untuk diatasi oleh pihak kerajaan.
 • Menjadi ejen kerajaan membanteras gejala sosial yang boleh menjadi penghalang kepada pembangunan negara.
 • Akhbar bertindak sebagai ejen perubahan minda rakyat.
 • Akhbar juga bertindak sebagai media perantaraan antara kerajaan dengan rakyat.
 • Akhbar sebagai pelapor kejayaan yang digapai oleh rancangan kerajaan.
 • Akhbar boleh bertindak sebagai penyumbang dana melalui pelbagai aktiviti ekonomi seperti pengiklanan, tajaan dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III