PENAJA

RAKAN ILMU

Tuesday, 29 October 2013

KELEMAHAN DALAM MENGARANG...!

Ketika menanda karangan pelajar, cikgu akan  menemukan beberapa kelemahan yang biasa yang dilakukan berulang kali walaupun sering ditegur dan diberikan tunjuk ajar. Hal ini demikian menyebabkan cikgu kadang-kadang berasa kecewa dan adakalanya menggelegak juga darah di kepala.
Antara kelemahan pelajar ketika mengarang ialah:-
 • Menulis karangan tanpa sebarang perancangan menyebabkan karangan yang dihasilkan tidak tersusun dari segi isi, huraian isi yang tidak lengkap yang tidak menampakkan kematangan berfikir, isi yang diutarakan tidak relevan dan bernas di samping tiada contoh yang sesuai.
 • Banyak pelajar mengarang tanpa menggunakan kerangka karangan yang lengkap seperti perenggan pendahuluan, perenggan isi-isi dan perenggan penutup.
 • Pelajar langsung tidak memasukkan ungkapan bahasa indah atau frasa menarik dalam penulisan.
 • Pelajar selesa dengan menulis karangan menggunakan SATU jenis ayat sahaja iaitu ayat penyata, sepatutnya pelajar juga harus menggunakan ayat tanya, ayat songsang, ayat pasif dan ayat-ayat lain dalam setiap penulisan karangan.
 • Terdapat kesalahan bahasa yang mudah dan asas seolah-olah mereka langsung tidak mempunyai asas bahasa walaupun yang paling asas. Contoh kesalahan bahasa yang mudah seperti:-
 1. antara punca-punca > antara punca
 2. di abad ini > pada abad ini
 3. jalanraya > jalan raya
 4. maksima > maksimum
 5. di kalangan remaja > dalam kalangan remaja
 6. ini kerana > hal ini kerana
 • Kedangkalan pengetahuan dalam sesuatu tajuk karangan yang hendak ditulis menyebabkan pelajar gagal mengutarakan idea yang bernas, matang dan bijak.
Pelajar perlulah berusaha dengan bersungguh-sungguh jika mahu karangan yang dihasilkan mendapat markah yang baik. Selain merancang terlebih dahulu sebelum mengarang, kerja-kerja penyemakan juga tidak boleh diabaikan. Pelajar mestilah menyemak hasil karangan dari segi ejaan, penggunaan bahasa agar sebarang kesilapan mudah dapat diperbetul.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III