PENAJA

RAKAN ILMU

Monday, 28 October 2013

KK / K...!

Cikgu ada banyak menerima pertanyaan tentang ejaan sesuatu perkataan yang melibatkan kk dan k. Banyak pelajar yang masih keliru dengan penggunaan kk dan juga k.  Di mana nak menggunakan kk dan di mana pula nak mengggunakan k?
SEBENARNYA begini, untuk memudahkan pelajar faham dan tidak mungkin keliru lagi adalah dengan berdasarkan pegangan mudah di bawah:-
 • 'kk' biasanya digunakan kepada kata kerja (KK), contohnya:
 1. menggalakkan, digalakkan,
 2. membanyakkan, dibanyakkan,
 3. mendudukkan, didudukkan,
 4. meletakkan, diletakkan
 5. menembakkan, ditembakkan
 6. menidakkan, 
 7. memasukkan
 8. menyogokkan
 9. merujukkan
 • 'k' biasanya digunakan kepada kata nama (KN), contohnya:
 1. galakan, penggalakan
 2. kebanyakan
 3. kedudukan, pendudukan
 4. peletakan,
 5. tembakan
 6. kemasukan
 7. sogokan
 8. rujukan

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III