PENAJA

RAKAN ILMU

Saturday, 2 November 2013

JAWAPAN PEMAHAMAN PMR 2013...!


Soalan A(ii)- Pemahaman
Berkenaan soalan 'Pemahaman' pula, soalan untuk tahun ini agak mudah dan di bawah ini merupakan contoh jawapan cadangan.
  1. Maksud rangkai kata menyaksikan kelainan ialah melihat perbezaan.
  2. Faedah-faedah yang diperoleh jika sektor pelancongan dimajukan ialah sektor ini dapat menyumbang pendapatan kepada negara. Masyarakat setempat juga dapat menggunakan infrastruktur yang disediakan. Selain itu taraf hidup rakyat dapat ditingkatkan. ( DUA faedah sudah mencukupi)
  3. Pada pendapat saya, ciri-ciri yang perlu ada pada diri seseorang pemandu pelancong ialah sikap ramah mesra. Seseorang pemandu pelancong juga perlu memiliki kemahiran berkomunikasi dan menguasai pelbagai bahasa.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III