PENAJA

RAKAN ILMU

Tuesday, 4 November 2014

BM2 2014:SOALAN NO.3...!

CONTOH / CADANGAN JAWAPAN:

 • Soalan 3(a) iaitu membina ayat:-
(i) putih bersih
Uniform sekolah itu menjadi putih bersih selepas dicuci dengan sabun jenama baharu itu.
(ii) bersatu hati
Penduduk kampung kita perlu bersatu hati dalam membuat keputusan.
(iii) titik permulaan
Kejayaan dalam SPM nanti akan menjadi titik permulaan untuk saya mengejar cita-cita.
(iv) kenangan manis
Diharapkan peristiwa ini akan menjadi kenangan manis yang tidak boleh dilupakan.
(v) berpandangan jauh
Kebiasaannya orang-orang tua berpandangan jauh ketika mengambil sesuatu tindakan.
(vi) menenangkan fikiran
Awak sepatutnya membaca al-Quran untuk menenangkan fikiran awak yang kusut itu.
Komen:-
Calon-calon perlu menunjukkan bahawa mereka faham akan maksud dan cara menggunakan rangkai kata di atas dalam ayat.
Calon-calon tidak perlu membina ayat-ayat yang panjang dan kompleks.
 • Soalan 3(b) iaitu mengenal pasti subjek dan predikat dalam tiga ayat yang diberikan.
(i) Subjek : Atlet muda itu
     Predikat : telah mengharumkan nama Malaysia dalam Sukan Komanwel.
(ii) Subjek : Sejak di bangku sekolah lagi 
      Predikat : abang terkenal dengan sikapnya yang ringan tulang
(iii) Subjek : Penjagaan pelbagai kemudahan yang terdapat di taman rekreasi
       Predikat : menjadi tanggungjawab semua pihak
 • Soalan 3(c) iaitu kesalahan ejaan dan kesalahan imbuhan
(i) dailog - dialog (ejaan) ; berdekatan - terdekat (imbuhan)
(ii) berbillion - berbilion (ejaan) ; persediaan - menyediakan (imbuhan)
(iii) ekspress - ekspres (ejaan) ; menjalani - menjalankan (imbuhan)
 • Soalan 3(d) iaitu kesalahan istilah dan kesalahan tatabahasa
(i) profesion - profesional (istilah) ; dikagumi oleh saya - saya kagumi (tatabahasa)
(ii) dimakan zaman - ditelan zaman (istilah) ; beberapa langkah-langkah - beberapa langkah (tatabahasa)
(iii) menyusur - mengalir (istilah); di suatu masa - pada suatu masa (tatabahasa)

3(e) ... selepas ini, kilat petir sabung-menyabung !

Sunday, 2 November 2014

MANFAAT MENYERTAI SUKAN LASAK...!
PENDAHULUAN:-
 • Sukan lasak semakin digemari dan menjadi pilihan dewasa ini.
 • Menjanjikan aksi dan cabaran yang bukan senang untuk ditempuhi.
 • Memerlukan semangat juang dan keberanian yang tinggi di samping terpaksa menanggung kos yang bukan sedikit.
 • Antara faktor kenapa sukan lasak semakin diminati ialah:-
 1. mencari kelainan
 2. menguji keupayaan mental dan fizikal diri sendiri
 3. menyahut cabaran
 4. menikmati keindahan alam sekitar
IDEA-IDEA PENTING:-
 • Meningkatkan keyakinan dan kemampuan diri
 • Menanam semangat kerjasama berpasukan yang tinggi dalam kalangan peserta
 • Menguji kebolehan dan tahap keberanian individu
 • Memupuk disiplin yang tinggi
 • Menikmati keindahan dan keunikan alam sekitar
 • Memupuk kesedaran tentang alam sekitar
 • Meningkatkan tahap kecergasan dan kesihatan
 • Menghargai kebesaran Ilahi

Wednesday, 29 October 2014

RAMALAN ESEI SPM 2014...!

CADANGAN IDEA KARANGAN SPM MENGIKUT TEMA

TEMA SEMANGAT PATRIOTIK
1. Anda berhasrat untuk menyertai satu pertandingan ceramah yang bertajuk ‘Penerapan Semangat Patriotik Dalam Kalangan Generasi Muda Kini’.
Sediakan teks ceramah anda selengkapnya.

 

Cadangan Idea

 

a.        Kata alu-aluan dan tajuk ceramah
b.        Maksud patriotik
c.        Cara penerapan – cerita, aktiviti, filem, kempen
d.    Kesan – naikkan semangat majukan negara, nilai cinta negara, semangat   berpasukan dan perpaduan
e.        Harapan


2.  Semangat patriotisme perlu ada dalam diri generasi muda pada hari ini kerana mereka bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan.
Huraikan langkah-langkah yang wajar dilakukan untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam diri anda.


Cadangan Idea
 

a.        Mempelajari mata  pelajaran sejarah dengan penuh minat
b.        Menonton filem tentang sejarah negara
c.        Membaca buku sejarah negara
d.        Mengenali tokoh-tokoh kemerdekaan negara
e.        Mengunjungi tempat-tempat bersejarah di pelbagai negeri
f.         Menyertai sambutan kemerdekaan negara


3.     Anda telah mewakili sekolah anda dalam satu pertandingan pidato peringkat daerah. Tajuk pidato anda ialah “Tanggungjawab Ibu Bapa Memupuk Semangat Patriotik dalam Jiwa Anak-anak’.
Tuliskan teks pidato itu selengkapnya. 

Cadangan Idea 

a.        Ibu bapa menjelaskan kepada anak-anak peri pentingnya semangat patriotik
b.        Ibu bapa membawa anak-anak melawat tempat-tempat bersejarah
c.        Ibu bapa menyediakan buku-buku/bahan bacaan/ visual yang berkaitan sejarah dan kenegaraan
d.        Ibu bapa menceritakan jasa/pengorbanan tokoh-tokoh pemimpin/pejuang kemerdekaan

e.        Ibu bapa menggalakaan anak-anak menyertai aktiviti-aktiviti bertemakan semangat patriotic
  
TEMA KEMASYARAKATAN


1. Semangat kejiranan yang semakin luntur telah menyebabkan timbulnya berbagai-bagai masalah dalam masyarakat.
Huraikan faktor-faktor lunturnya semangat kejiranan dan cara-cara mengatasinya. 

Cadangan Idea
 

                  Faktor-faktor
 

a.        Perubahan pola/gaya hidup/ kesibukan dengan kerjaya
b.        Kemajuan dalam bidang teknologi
c.       Kurang kesedaran masyarakat tentang kepentingan hidup berjiran/ masyarakat      bersifat individualistik
d.        Jurang status sosioekonomi
e.        Semangat perkauman yang masih menebal


  Cara-cara mengatasi 

a.      Ibu bapa perlu menyuburkan amalan kejiranan dalam kalangan anak sejak kecil
b.     Ibu bapa perlu membawa/menggalakkan anak-anak menyertai aktiviti kejiranan    seperti aktiviti gotong- royong, kenduri-kendara
c.    Masyarakat menganjurkan lebih banyak aktiviti kemasyarakatan di peringkat        kawasan kediaman – Rukun

          Tetangga, Sistem Rondaan Sukarela (SRS), Rakan Cops
d.   Masyarakat perlu mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan bermasyarakat seperti tolong-menolong, ziarah-menziarahi
e. Kerajaan memperbanyak penganjuran program kemasyarakatan peringkat kebangsaan seperti majlis rumah terbuka 
2.    Statistik di atas menunjukkan bahawa tidak kurang daripada 47 kemalangan telah dilaporkan berlaku pada setiap hari di lebuh raya tidak termasuk jalan-jalan lain.

Selaku rakyat yang prihatin, cadangkan langkah-langkah berkesan yang boleh dilakukan untuk mengatasi kemalangan jalan raya. Cadangan anda hendaklah dihuraikan dan disertai oleh bukti yang kukuh. 

Cadangan idea
a.        Pihak kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang yang lebih tegas lagi
b.        Pihak kerajaan perlu mengetatkan syarat untuk mendapatkan lesen memandu
c.        Pasukan peronda polis dan JPJ perlu membuat pemantauan secara berterusan di jalan-jalan yang berisiko

          berlakunya kemalangan
d.        Masyarakat perlu mengubah sikap ketika memandu
e.        Masyarakat perlu mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya
f.         Masyarakat perlu memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memandu
g.        NGO perlu melancarkan kempen pemanduan berhemah
h.        Swasta perlu memastikan supaya jelan raya sentiasa berada dalam keadaan baik


 

Tuesday, 28 October 2014

ESEI: PERANAN IBU BAPA GALAKKAN ANAK BERSUKAN...! • PENDAHULUAN:-

Bersukan bukan lagi boleh dianggap sebagai aktiviti masa lapang dan riadah semata-mata. Selaras dengan perkembangan dunia pada hari ini, sukan bukan sahaja berubah dari segi disiplin dan peraturan malah perubahan yang paling ketara adalah dari segi fungsi ataupun peranan. Kini sukan terutamanya bola sepak, badminton, tenis, golf, bola keranjang boleh mendatangkan pendapatan yang lumayan. Kini sukan telah menjadi salah satu bentuk kerjaya yang menarik dan menjadi pilihan.

 • IDEA-IDEA PENTING:-
 1. Ibu bapa menjadi contoh teladan kepada anak-anak. Bagi menggalakkan anak-anak berminat dan bergiat aktif dalam aktiviti sukan, ibu bapa hendaklah menjadi contoh teladan dan cerminan kepada mereka. Para ibu bapa sewajarnya perlu terlebih dahulu mempamerkan minat dan kesungguhan mereka dalam melibatkan diri dalam aktiviti sukan, contohnya pada setiap petang mereka keluar berjoging dan ke lapangan untuk latihan sukan.
 2. Ibu bapa menyediakan keperluan sukan terhadap anak-anak. Bagi menjalani aktiviti bersukan, biasanya kita perlu memiliki peralatan tertentu yang sudah semestinya terpaksa mengorbankan perbelanjaan. Besar atau kecilnya perbelanjaan itu bergantunglah pula kepada jenis sukan yang kita terlibat. Kegagalan ibu bapa menyediakan peralatan yang dimaksudkan boleh memadamkan minat anak-anak terhadap sukan yang diminatinya.
 3. Memberikan latihan yang khusus kepada anak-anak. Ibu bapa yang berkemampuan boleh menghantar atau mendaftarkan anak-anak di kelab-kelab sukan yang menjadi pilihan. Dengan cara ini anak-anak akan diberikan peluang mengikuti skim latihan yang sistematik daripada jurulatih-jurulatih yang berkelayakan. Bakat dan minat anak-anak dapat digilap sejak mereka masih di bangku persekolahan.
 4. Mendedahkan anak-anak kepada pertandingan-pertandingan yang berprestij. Ibu bapa disarankan agar dapat membawa anak-anak mereka menyaksikan perlawanan atau pertandingan sukan di pelbagai peringkat. Jika sukan bola sepak, kejohanan yang berlangsung di negara kita seperti Kejohanan Piala FA, Piala Liga Malaysia dan seumpamanya. Anak-anak yang diberikan pendedahan sebegini dipercayai akan mempunyai minat yang lebih mendalam dalam sukan-sukan tersebut. 
 5. Menyediakan ganjaran dan hadiah kepada anak-anak yang berjaya. Anak-anak yang mempamerkan kehebatan dan seterusnya mencapai kejayaan wajar diberikan ganjaran dan hadiah. Walaupun nilai ganjaran itu tidak begitu penting, namun reaksi ibu bapa ini semestinya akan membakar semangat anak-anak lebih bersungguh-sungguh melibatkan diri dalam sukan.


Monday, 20 October 2014

KATA BANYAK MAKNA...!

 http://3.bp.blogspot.com/-jNZWshPT7i4/Tn3tYELkovI/AAAAAAAABXY/f1sHv0CXEUU/s1600/tayar+hujan.jpg
 Bunga tayar belum haus...
Sesetengah perkataan bahasa Melayu mempunyai makna yang lebih daripada satu. Misalnya perkataan 'daun'. Makna pertama bagi daun ialah bahagian tumbunan biasanya nipis, leper dan berwarna hijau. Daun juga membawa makna benda yang berkeping-keping dan berbentuk nipis seperti 'daun kipas', dan 'daun pintu'. 
Biasanya untuk menguji kefahaman pelajar tentang makna dan penggunaanya dalam ayat, contohnya dalam peperiksaan SPM, calon-calon diminta menulis DUA ayat bagi setiap satu perkataan untuk menunjukkan bahawa calon tersebut faham akan makna dan penggunaanya.
Contoh soalan:-
 • Tulis DUA ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan makna dan penggunaanya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
 1. haus
 2. tajam
 3. bidang
Contoh jawapan:-
 • haus
 1. Cuaca yang panas terik menyebabkan saya berasa sangat haus.
 2. Bunga tayar kereta ayah sudah haus.
 • tajam
 1. Pisau baharu itu sangat tajam.
 2. Fikiran budak kecil itu sangat tajam.
 • bidang
 1. Adik menuntut di IPTA dalam bidang Kejuruteraan Elektrik.
 2. Dada peserta bina badan itu sangat bidang.
Para calon tidak perlu membina ayat-ayat yang terlalu panjang dan 'sofistikated', melainkan ringkas dan mampu menjelaskan perbezaan makna dan penggunaannya sahaja.

Sunday, 19 October 2014

ESEI: LANGKAH MENYEMARAK BUDAYA INOVASI...!

 http://4.bp.blogspot.com/_5M-Q_nImovk/TEL_aSwyAPI/AAAAAAAAADY/TFOZMD-eH_U/s1600/eeopma-36.jpg
PENDAHULUAN:-
Inovasi merupakan idea, amalan dan objek yang dianggap baharu dan diperbaharu manakala kreativiti pula merupakan suatu proses pemikiran yang mendorong usaha ke arah mengaplikasi idea baharu hasil daripada gabungan idea lama dan baharu.
Budaya inovasi dan kreativiti ini amat dituntut demi menghadapi persaingan di peringkat global.

IDEA-DEA:-
 • Kerajaan telah melancarkan Tahun Sains dan Gerakan Inovasi Nasional sejak 2012 sebagai satu usaha untuk menggerakkan agenda pembangunan negara menerusi pembudayaan sains dan inovasi dalam kalangan rakyat.
 • Perdana Menteri Datuk Seri Najib mencadangkan setiap kementerian dan agensi kerajaan menubuhkan satu unit inovasi khas yang bertanggungjawab tentang pelbagai kegiatan dan program motivasi yang meliputi sistem penyampaian, sistem pengkomputeran dan lain-lain.
 • Kerajaan telah menubuhkan Pasukan Gerak Khas Inovasi Inklusif yang diterajui Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) yang bertanggungjawab memperincikan kaedah pelaksanaan inovasi inklusif secara sistematik dan berterusan.
 • MOSTI sentiasa memberikan galakan berkenaan aktiviti inovasi dalam kalangan rakyat menerusi penyediaan dana dikenali sebagai 'Sciencefund dan Innofund'.
 • MOSTI juga menyediakan prasarana dan persekitaran yang kondusif bagi menggalakkan aktiviti inovasi.
 • Kerajaan turut menyediakan pelbagai pengiktirafan untuk memupuk minat anak muda dan masyarakat ke arah menyumbang idea-idea seperti Anugerah Inovasi Negara dan Anugerah Inovasi Perdana Menteri.
 • Kerajaan mengisytiharkan 31 Oktober setiap tahun sebagai Hari Inovasi.
 • Perdana Menteri telah memberikan peruntukan tambahan dalam bajet 2013 sebanyak RM500 juta dalam bidang pendidikan bagi melaksanakan aktiviti latihan guru yang berfokus kepada kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT).
KESIMPULAN:-
Kesimpulannya, budaya inovasi dan kreativiti perlu diterapkan dan diamalkan oleh semua pihak termasuklah sektor swasta, awam, NGO, ibu bapa, institusi pendidikan, pelajar sekolah dan juga anak-anak di prasekolah.
Budaya ini harus diarusperdanakan bagi memperkasakan masyarakat ke arah mencapai negara yang inovatif dan berkembang maju.

Saturday, 18 October 2014

SOALAN TG. 4 SBP....!

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TG. 4
Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Mengintai Ruang Insaf

Semakin berat kejahilan
terpikul di bahu
semakin jauh perjalanan
memburu nur-Mu.

Sewaktu berlari di padang hidup
kerap kakiku tersadung selirat akar
tubuhku tercalar duri pidana
pada samar kejauhan ancala mulia makin kabur
dan menghilang. 

Sekadar songsong aksara kata
tanpa kembali ke tunjang makna
Apakah dalam sarat khilaf
masih terbuka ruang untuk
dianugerahkan keinsafan?

Rabb,
moga pintu taubat-Mu terbuka
sebelum api dari bara itu menyala.

Shukri Abdullah
Antologi Harga Remaja
DBP.

 1. Berikan maksud frasa kerap kakiku tersadung selirat akar? [2 markah]
 2. Pada pendapat anda, apakah tindakan-tindakan yang perlu anda lakukan setelah menyedari kesilapan diri? [3 markah]
 3. Huraikan DUA persoalan yang terdapat dalam sajak di atas. [4 markah]
Skema Jawapan:-
 1. Maksud frasa kerap kakiku tersadung selirat akar ialah penyajak banyak melakukan kesalahan dan kesilapan semasa hidup.
 2. Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan ialah:-
 • bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi kesilapan yang telah dilakukan.
 • memohon maaf daripada individu tersebut atas kesalahan yang dilakukan
 • menghadiri kuliah agama/ceramah agama - mendalami ilmu agama
 • menerima/mendengar nasihat yang diberikan
 • banyak bermuhasabah diri
      3. Dua persoalan yang terdapat dalam sajak di atas ialah:-
 • Persoalan fitrah manusia yang sering melakukan kesilapan dalam hidup; contohnya pengarang mengatakan bahawa setiap manusia tidak pernah lari daripada melakukan kesilapan.
 • Persoalan keinsafan yang wujud dalam diri manusia apabila menyedari kesilapan lalu; contohnya pengarang mengatakan bahawa hanya dengan keinsafan boleh membawa kehidupan yang bermakna.JAWAPAN PERIBAHASA...!

http://pepatahmelayu.files.wordpress.com/2012/10/a.jpg
Peribahasa merupakan himpunan kata yang mempunyai atau membawa makna tertentu sangat popular dalam kalangan masyarakat sedikit masa dulu. Peribahasa dapat dikelaskan kepada empat golongan berdasarkan sifat dan binaannya seperti:-
 • simpulan bahasa
 • bidalan
 • perumpamaan dan
 • pepatah.
Setiap ungkapan peribahasa mempunyai ciri, bentuk, pilihan kata yang mesti digunakan secara tepat tanpa menukar susunan mahupun dari segi pemilihan kata asalnya. Jika hal ini berlaku, maka struktur peribahasa yang baru dibentuk itu tidak betul dan tidak boleh dipakai.

Berdasarkan peribahasa di atas, jika kita menggantikan atau menggunakan perkataan lain seperti;-
 • Air sungai / air kolam yang tenang jangan diduga tiada buaya atau
 • Umpama air sungai yang tenang jangan disangka tiada buaya atau
 • Air yang tenang jangan disangka tidak ada buaya
 • Jangan disangka tiada buaya / air yang tenang
Maka, semua bentuk binaan baharu peribahasa di atas adalah SALAH dan jika bentuk sebegini diajukan sebagai jawapan dalam sesuatu peperiksaan, alamat kosonglah markahnya.

Kesimpulannya, penggunaan peribahasa mestilah mengikut sebagaimana bentuk asal sesuatu peribahasa tersebut. Sebarang pengubahsuaian akan menyebabkan berlaku kesalahan.

Thursday, 16 October 2014

POLEMIK ANTARA RAMAI DENGAN BANYAK...!


Ramai dan Banyak…. Hentikan polemik…!
Kecelaruan penggunaan perkataan ‘ramai’ dan ‘banyak’ masih berterusan. Hal ini demikian timbul oleh sebab terlalu banyak pendapat dan kesimpulan yang dihasilkan oleh ‘guru-guru bahasa’ setengah masak! Maaf, hanya sekadar bergurau dalam wacana ilmu. Perkataan ramai dan banyak mengikut ilmu morfologi terhimpun dalam golongan kata adjektif. Mengapakah saya berpendapat sedemikian? Sebenarnya untuk mengesahkan sama ada perkataan tersebut itu, tergolong dalam kata adjektif adalah dengan cara memadankan sesuatu perkataan itu dengan kata penguat, jika ‘serasi’, pastilah perkataan tersebut ialah kata adjektif. Lihat contoh padanan di bawah;-

cantik    +  sangat
- cantik sangat
> serasi
besar     +  sekali               
- besar sekali
> serasi
merah   +  sungguh
- merah sungguh
> serasi
banyak +  amat
- banyak amat
> serasi
terlalu   +  ramai
- terlalu ramai
> serasi
·        Perkataan seperti cantik, besar, merah, banyak dan ramai adalah padan digunakan bersama dengan kata penguat sangat, sekali, sungguh, amat dan terlalu. Hal ini demikian jelas bahawa perkataan yang serasi jika digunakan dengan kata penguat adalah terdiri daripada golongan kata adjektif.
Lihat pula padanan di bawah ini;-·       
Kerja     +  sangat
- kerja sangat
> tidak serasi
Makan  +  sekali
- makan sekali
> tidak serasi
Rumah  +  sungguh
- rumah sungguh
> tidak serasi
Jalan      +  amat
- jalan amat
> tidak serasi
Bagi perkataan seperti kerja, makan, rumah dan jalan, penggunaannya bersama dengan kata penguat adalah jelas tidak serasi dan ini menunjukkan bahawa perkataan tersebut bukannya tergolong dalam kata adjektif. Perkataan kerja dan makan ialah kata kerja dan perkataan rumah dan jalan pula merupakan golongan kata nama.
Berbalik semula kepada perkara yang mahu diperkatakan, iaitu sejauh manakah tepatnya penggunaan perkataan ‘ramai’ dan ‘banyak’ oleh pengguna bahasa Melayu sama ada dalam situasi ilmu bahasa mahupun penggunaan dalam komunikasi seharian. Dua patah perkataan yang terhimpun dalam golongan kata adjektif ini mempunyai maksud dan penggunaan yang ‘sama’ dan ‘hampir sama’ menyebabkan wujud sedikit kekeliruan, namun kekeliruan itu sebenarnya dapat diperbetul dengan mudah jika kita lebih prihatin dan bertanggungjawab semasa menggunakannya.
Merujuk Kamus Dewan Edisi ke-4, perkataan banyak merujuk maksud bukan sedikit, tidak sedikit, bilangan atau jumlah. Manakala perkataan ramai pula merujuk maksud riuh rendah, hiruk-pikuk, sangat hebat, dahsyat, sangat gembira, aktif, giat. Kamus tersebut memberikan maksud perkataan ramai lebih kepada suasana atau keadaan yang meriah dan serba giat. Namun di samping maksud suasana, kamus tersebut juga menyelitkan maksud lain bagi perkataan ramai ialah banyak penghuni, banyak orang, sebanyak dan lain-lain.
Berdasarkan maklumat Kamus yang menjadi rujukan utama pengguna bahasa Melayu, perkataan ramai dan banyak boleh disimpulkan sedemikian, iaitu perkataan ramai digunakan untuk menggambarkan suasana yang meriah dan giat. Ramai juga boleh digunakan untuk menunjukkan bilangan (banyak) khususnya kepada manusia sahaja. Lihat contoh ayat di bawah;-

1
Orang yang menontoh persembahan itu sungguh ramai.
2
Ramai pelajar yang turut serta dalam aktiviti perbengkelan itu.
3
Majlis keramaian itu diadakan tanpa mendapat kebenaran pihak berkuasa tempatan.
4
Majlis keramaian itu diadakan tanpa mendapat kebenaran pihak berkuasa tempatan.
   Ayat 1 dan 3 di atas menunjukkan contoh ayat yang menggunakan perkataan ‘ramai’ yang merujuk maksud suasana, manakala ayat 2 dan 4 pula ialah contoh ayat yang menggunakan perkataan ‘ramai’ sebagai merujuk maksud banyak iaitu khususnya untuk bilangan kepada manusia. Perkataan ‘ramai’ yang membawa maksud banyak tidak boleh digunakan untuk benda, binatang dan lain-lain. Contoh kesalahan penggunaan perkataan ramai;-

1
Ramai kereta di jalan raya menyebabkan berlakunya masalah kesesakan lalu lintas.
2
Amin menternak ramai kambing.
·        Berlainan pula dengan penggunaan kata ‘banyak’ yang hanya merujuk maksud bilangan sesuatu
sama ada bilangan benda, binatang mahupun manusia. Sila perhatikan ayat contoh di bawah;-

1
Banyak ternakan yang mati akibat bencana alam itu.
2
Kerana terlalu banyak kenderaan di jalan raya menyebabkan pergerakan trafik terganggu.
3
Banyak guru yang menghadiri kursus pada kali ini.
1   Akhir kata, marilah kita tamatkan polemik yang remeh ini. Perkataan ‘ramai’ dan ‘banyak’ merupakan jenis perkataan istimewa yang mempunyai maksud yang sama dan hampir sama, yang menjadikan bahasa Melayu menjadi indah dan segar!

PROMOSI III