PENAJA

RAKAN ILMU

Sunday, 26 January 2014

ESEI: KEPENTINGAN SEMANGAT KEJIRANAN...!

Jiran merupakan orang yang tinggal sama ada bersebelahan atau di depan atau di belakang rumah kita. Merujuk Kamus Dewan Edisi ke-4, jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang. Kata jiran juga boleh ditukar ganti dengan kata tetangga. Kejiranan pula membawa makna hubungan yang terjalin dengan jiran atau hidup sebagai jiran.

Antara kepentingan semangat kejiranan ialah:-
 • mengukuhkan semangat perpaduan dalam kalangan penduduk.
 • mewujudkan kehidupan yang lebih harmoni, aman damai dan sejahtera.
 • mewujudkan persekitaran yang lebih selamat.
 • menjamin keselamatan kawasan kejiranan.
 • memupuk semangat bekerjasama dan tolong-menolong.
 • membantu meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat dan negara.
 • membantu menjayakan projek masyarakat setempat.
 • mengelakkan berlakunya kes-kes jenayah seperti pecah rumah, kecurian dan lain-lain.
 • menghapuskan perasaan hasad dengki, fitnah-memfitnah dan berburuk sangka antara jiran.
 • menjana perkembangan dan kemajuan sesebuah kawasan kejiranan.
 • membantu mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf dalam kawasan kejiranan.
 • memberikan gambaran yang positif kepada masyarakat sekeliling, pelancong dan lain-lain.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III