PENAJA

RAKAN ILMU

Tuesday, 28 January 2014

JUSTERU...!

Kita sering menggunakan perkataan 'justeru' sebagai kata hubung ketika membina sesetengah ayat. Namun disebabkan kecuaian diri sendiri, secara tidak sedar kita telah menyalahgunakan 'justeru' dari segi makna dan penggunaannya.
  • Perkataan 'justeru' membawa maksud malahan atau bahkan.
  • Contoh penggunaan dalam ayat ialah:-
  1. Saya tidak pernah memburuk-burukkannya, justeru saya sering memuji-mujinya.
  • Namun begitu pada sesetengah pengguna bahasa, mereka beranggapan bahawa 'justeru' membawa maksud oleh itu. Tanggapan yang salah ini akan menyebabkan penciptaan ayat-ayat yang tidak tepat dan tidak gramatis, contohnya:-
  1. Banyak remaja pada hari ini terjebak oleh gejala dadah, justeru kita patut mengambil langkah yang lebih berkesan untuk menanganinya.

2 comments:

PROMOSI III