PENAJA

RAKAN ILMU

Sunday, 5 January 2014

KK SEBAGAI KA...!

Sejumlah kata kerja membawa makna kata adjektif. Contohnya: menyeramkan, menyulitkan, menyedihkan, menggembirakan, membahagiakan, menakutkan dan lain-lain. Perkataan-perkataan ini tetap digolongkan sebagai kata kerja tetapi dari segi fungsinya bertindak sebagai kata adjektif.
 • Disebabkan berfungsi sebagai kata adjektif, kata kerja tersebut di atas boleh menerima kata penguat, seperti di bawah:-
 1. sangat menyeramkan
 2. terlalu menyulitkan
 3. paling menggembirakan
 4. membahagiakan sekali
 5. begitu menakutkan
 • Dalam keadaan biasa, kata kerja sebenarnya tidak boleh digunakan bersama dengan kata penguat. Lihat contoh di bawah:-
 1. sangat bermain  X
 2. amat melukis  X
 3. begitu berperang  X
 4. terlalu membakar  X
 5. menyanyi sekali  X

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III