PENAJA

RAKAN ILMU

Saturday, 1 February 2014

POLA AYAT...!

Terdapat 4 pola bagi ayat dasar dalam bahasa Melayu
POLA AYAT
SUBJEK
PREDIKAT
FN + FN
Cikgu Azemi
guru Bahasa Melayu kami.
FN + FK
Ibu
sedang menjahit.
FN + FA
Kucing itu
sangat cantik.
FN + FS
Kereta api itu
dari Tumpat.
         FN – Frasa nama
         FK – Frasa kerja
         FA – Frasa adjektif
         FS – Frasa sendi

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III