PENAJA

RAKAN ILMU

Tuesday, 28 January 2014

SISTEM EJAAN RUMI BAHARU...!

Sesetangah ejaan perkataan bahasa Melayu masih tidak mengikut sistem ejaan rumi baharu, dan ini perlulah diberikan perhatian oleh pengguna bahasa terutamanya pelajar-pelajar. Hal ini demikian berlaku kerana beberapa faktor, antaranya golongan kata pinjaman, iaitu golongan kata daripada bahasa-bahasa lain yang diguna pakai oleh pengguna bahasa Melayu. Misalnya:-
 • tiket
 • lakon
 • perabot
 • pelancong
 • pamer
 • keraton
 • target
 • label
 • bajet
 • lelucon
 • kaget

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III