PENAJA

RAKAN ILMU

Wednesday, 5 February 2014

KELEMAHAN PENANDA WACANA...!

Penanda wacana begitu penting ketika menulis karangan atau esei. Di samping sebagai alat penghubung idea dalam sesuatu kerja penulisan, penanda wacana juga bertindak sebagai pelengkap sesebuah hasil penulisan yang sempurna jika digunakan secara tepat dan kena pada situasinya.
Namun, yang menjadi persoalannya, masih ramai pelajar yang gagal menggunakan penanda wacana dengan betul, apatah lagi kesesuaiannya dengan mesej ayat yang mahu dicoretkan.
Sila amati contoh kesilapan penggunaan dan pembetulan penggunaan penanda wacana di bawah:-
PENGGUNAAN PENANDA WACANA
SALAH
BETUL
Justeru itu
justeru
Selain daripada itu
Selain itu
Selain dari itu
Selain itu
Sehubungan itu
Sehubungan dengan itu
Ini kerana
Hal ini kerana
Bagaimana pun
bagaimanapun
Dalam pada itu
Sementara itu
Ini sepatutnya
Hal ini sepatutnya
Di dalam hal ini
Dalam hal ini
Akan tetapi
Tetapi
Oleh kerana
Oleh sebab / Kerana
Ini menyebabkan
Hal ini menyebabkan
Sayogia
Seyogia
Jika sekiranya
Jika / Sekiranya
Agar supaya
Agar / supaya
Demi untuk
Demi / untuk
Demi kerana
demi

1 comment:

PROMOSI III