PENAJA

RAKAN ILMU

Wednesday, 12 February 2014

KK TANPA IMBUHAN...!


BINA AYAT DARIPADA KATA KERJA TANPA IMBUHAN
Untuk menjawab soalan 3(a), 1103/2 ; Bahasa Melayu Kertas 2 SPM, calon-calon dikehendaki membina ayat daripada perkataan yang diberikan tanpa melakukan apa-apa perubahan pada kata tersebut seperti menambahkan atau membuang imbuhan, menggunakan kata tersebut sebagai peribahasa atau menjadikannya sebagai kata nama khas. Hal ini demikian, kadang-kadang boleh mendatangkan masalah kepada calon-calon tertentu. Mereka secara sedar atau tidak sedar akan melakukan kesilapan yang tidak sepatutnya.
Silat amati contoh kesalahan di bawah.
 • beli
 1. Saya beli buku itu di kedai koperasi sekolah. (sepatutnya Saya membeli....)
 2. Buku itu dibeli oleh saya di kedai koperasi. (sepatutnya dibeli oleh mereka...)
Dua contoh ayat yang dibina menggunakan kata 'beli' di atas adalah SALAH dan TIDAK GRAMATIS.

Seharusnya calon-calon sedar bahawa untuk membina ayat BETUL ketika menggunakan kata kerja tanpa imbuhan adalah dengan cara :-
 • membina ayat perintah; contoh -
 1. Sila beli buku di koperasi sekolah @
 2. Jangan beli buku di kedai itu kerana hanrganya sangat mahal.
 •  membina ayat pasif diri pertama atau kedua; contoh -
 1. Buku itu saya beli di kedai koperasi sekolah. @
 2. Buku itu awak beli di mana?
 • membina ayat cakap ajuk; contohnya -
 1. Ali: "Saya beli buku itu di kedai koperasi sekolah."


No comments:

Post a Comment

PROMOSI III