PENAJA

RAKAN ILMU

Saturday, 29 March 2014

SKEMA RUMUSAN: PENGGAL 1(2014)

PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA
TINGKATAN 4
SMS TENGKU MUHAMMAD FARIS PETRA

SKEMA RUMUSAN (Markah 30)
PENDAHULUAN:
 • Petikan membincangkan kelebihan/kebaikan/faedah/keistimewaan sejarah dalam kehidupan manusia. (2m)
ISI TERSURAT:
Kelebihan/kebaikan/faedah/keistimewaan sejarah dalam kehidupan:-
 1. melatih kita menyanjung tinggi jasa masyarakat terdahulu. (2m)
 2. menyanjung kebenaran fakta sejarah. (2m)
 3. elemen penting pembentukan jati diri/membentuk keperibadian diri yang masih utuh dengan nilai, adat, budaya, agama, bangsa dan negara dalam kalangan rakyat terutama generasi muda/dapat dijadikan panduan bagi membentuk jati diri seseorang tentang negaranya. (2m)
 4. menjadikan kita bangga akan masa silam negara kita yang cemerlang.(2m)
 5. turut menyemarakkan semangat patriotik dalam diri kita. (2m)
 6. mengajar kita tentang tindak-tanduk manusia yang dapat dijadikan teladan/garis panduan.(2m)
 7. menjadi pengajaran untuk mengelakkan persengketaan antara kita. (2m)
 8. dapat memperlihatkan kekuatan institusi keluarga yang kita warisi. (2m)
 9. menguatkan semangat kekitaan dan tanggungjawab dalam kalangan anggota keluarga. (2m)
 10. menyedarkan remaja tentang warisan kebudayaan negara. (2m)
 11. akan melahirkan individu yang berjiwa besar terhadap negara. (2m)
ISI TERSIRAT:
Cara-cara meningkatkan minat murid terhadap subjek Sejarah:-
 1. ibu bapa memperkenalkan konsep sejarah kepada anak-anak sejak awal lagi. (2m)
 2. guru-guru mempelbagaikan kaedah pengajaran untuk menarik minat murid. (2m)
 3. sekolah mengadakan pertandingan esei sejarah dengan hadiah yang menarik. (2m)
 4. sekolah menganjurkan program 'Bulan Patriotisme' melibatkan semua murid. (2m)
 5. buku Sejarah memuatkan ilustrasi/gambar berwarna yang dapat menarik minat. (2m)
 6. Kementerian Pendidikan memperkenalkan subjek Sejarah sejak sekolah rendah lagi. (2m)
 7. menggalakkan penghasilan filem berunsurkan sejarah kepahlawanan negara. (2m)
 8. memastikan hanya guru terlatih sahaja yang mengajar subjek Sejarah. (2m)
PENUTUP:
 • Kesimpulannya, setiap individu harus mempelajari/menghayati serjarah agar semangat cinta akan negara dapat dipupuk. (2m)1 comment:

PROMOSI III