PENAJA

RAKAN ILMU

Friday, 11 April 2014

HIKAYAT PATANI...!

HIKAYAT PATANI

Tema
 • Asal usul pembukaan negeri Patani Dar al-Salam.

Persoalan
 • ·       Sikap bekerjasama yang diamalkan dalam membentuk sebuah negeri yang baharu.
 • ·       Sikap berani untuk menegakkan kebenaran.
 • ·       Kebolehan dan kemampuan luar biasa dalam mengubati sesuatu penyakit.
 • ·       Menunaikan janji seperti yang telah ditetapkan.
 • ·       Pengislaman seorang pemerintah.

Watak dan Perwatakan

Phaya Tu Naqpa
 • ·       Nama asal baginda sebelum menjadi raja ialah Phaya Tu Antara.
 • ·       Setelah masuk Islam, baginda menukar nama kepada Sultan Ismail Syah Zilullah Fil-Alam.
 • ·       Seorang yang mudah lupa diri.

Syeikh Said
 • ·       Mempunyai kebolehan dalam mengubati penyakit.
 • ·       Tegas pendiriannya dalam membuat sesuatu keputusan.
 • ·       Beliau telah mengislamkan Phaya Tu Naqpa.

Latar Masa
 • ·       Zaman pemerintahan Phaya Tu Naqpa.
 • ·       Waktu pagi sehingga matahari tergelincir.
 • ·       Bulan Ramadan.

Latar Tempat
 • ·       Kota Mahligai
 • ·       Patani Dar al-Salam
 • ·       Pintu Gajah
 • ·       Jambatan Kedi
 • ·       Lancang
e
Latar Masyarakat
 • ·       Masyarakat feudal
 • ·       Masyarakat yang memiliki kebolehan luar biasa
 • ·       Masyarakat yang mentaati pemerintah
 • ·       Masyarakat yang menerima pengaruh agama Islam

Gaya Bahasa
 • ·  Bahasa Istana – sultan, ayahanda, patik, hulubalang, titah dan bersemayam.
 • ·  Bahasa Arab – karar.
 • ·  Kata ganda – gilang-gemilang, bersungguh-sungguh dan siapa-siapa.
 • ·  Simile – besarnya seperti kambing
 • ·  Hiperbola – warna tubuhnya gilang-gemilang

Nilai
 • ·       Bekerjasama
 • ·       Keberanian
 • ·       Berpendirian tegas
 • ·       Menepati janji
 • ·       Keinsafan

Pengajaran
 • ·   Setiap masyarakat perlulah bekerjasama ketika melakukan sesuatu pekerjaan.
 • ·   Kita hendaklah berani dalam membuat sesuatu keputusan.
 • ·   Kita hendaklah tegas dalam membuat sesuatu keputusan.
 • ·   Kita hendaklah mengotakan janji.
 • ·   Kita hendaklah insaf apabila menyedari diri telah melakukan kesilapan.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III