PENAJA

RAKAN ILMU

Sunday, 15 June 2014

INSTRUMEN CONTOH PT3...!

Kini Lembaga Peperiksaan telah membekalkan instrumen contoh bagi Pentaksiran Tingkatan 3 untuk setiap mata pelajaran yang diuji dalam PT3 bermula tahun 2014 ini. Guru-guru, ibu bapa serta para pelajar boleh melayari web rasmi Lembaga Peperiksaan untuk mendapat maklumat lanjut dan terkini berkenaan format soalan bagi setiap subjek yang akan diuji nanti. Sila layari alamat web Lembaga Peperiksaan seperti di bawah:


Berdasarkan instrumen contoh Bahasa Melayu ujian bertulis, format ujian ini memperuntukkan selama 2 jam masa menjawab dan markah penuhnya ialah 100. Calon-calon dikehendaki menjawab semua soalan Bahagian A(Sistem Bahasa), Bahagian B(Pemahaman Teks), Bahagian C(Pemindahan Maklumat) dan satu soalan Bahagian D(Penulisan Karangan).
Pembahagian markahnya pula ialah:-
  • Bahagian A - 25 markah
  • Bahagian B - 30 markah
  • Bahagian C - 15 markah
  • Bahagian D - 30 markah
  • JUMLAH   - 100 markah

Contoh muka depan instrumen contoh BM 2 PT3

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III