PENAJA

RAKAN ILMU

Tuesday, 22 July 2014

BADAN, DASAR, RENDAH...!

KATA BANYAK MAKNA
Melalui soalan 3(a) bagi peperiksaan SPM subjek Bahasa Melayu, calon akan diuji tentang kemahiran membina ayat dengan perkataan yang diberikan. Ada kemungkinan calon-calon diuji kemahiran mereka tentang bagaimana membina ayat menggunakan perkataan yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeza. Contoh soalan:-
  • Tulis dua ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau kata nama khas.
  1. badan
  2. dasar
  3. rendah
JAWAPAN:-

1. badan
  • Badan kanak-kanak itu dipenuhi lumpur dari sawah.
  • Ayah saya bergiat aktif dalam badan kebajikan bukan kerajaan.
2. dasar
  • Dasar sungai Kelantan dipenuhi sampah dan bahan buangan kilang.
  • British melaksanakan dasar pecah dan perintah ketika menjajah negara kita dahulu.
3. rendah
  • Dia mendapat markah yang rendah dalam ujian Bahasa Melayu itu.
  • Penjenayah itu bertubuh rendah dan gempal.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III