PENAJA

RAKAN ILMU

Friday, 11 July 2014

INTERNET / iNTERNET...?

Internet atau internet? Perkataan ini amat popular sekarang. Sesiapa pun pasti tidak dapat lari daripada menyebut dan menggunakannya. Internet menurut Kamus Dewan Edisi ke-4 ialah rangkaian komputer antarabangsa yang membolehkan pengguna komputer (kini juga telefon pintar) di seluruh dunia berhubung antara satu sama lain dan mencapai maklumat pangkalan data dari seluruh dunia.
Cuma yang menimbulkan kekeliruan kepada pengguna bahasa Melayu, ejaan perkataan tersebut, adakah perlu dimulakan huruf besar ataupun sebaliknya. SEBENARNYA, kata internet merupakan kata nama khas dan perlu diejakan seperti kata nama khas yang lain iaitu PATUT dimulakan dengan huruf besar.
  • Internet BUKANNYA internet

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III