PENAJA

RAKAN ILMU

Sunday, 19 October 2014

ESEI: LANGKAH MENYEMARAK BUDAYA INOVASI...!

 http://4.bp.blogspot.com/_5M-Q_nImovk/TEL_aSwyAPI/AAAAAAAAADY/TFOZMD-eH_U/s1600/eeopma-36.jpg
PENDAHULUAN:-
Inovasi merupakan idea, amalan dan objek yang dianggap baharu dan diperbaharu manakala kreativiti pula merupakan suatu proses pemikiran yang mendorong usaha ke arah mengaplikasi idea baharu hasil daripada gabungan idea lama dan baharu.
Budaya inovasi dan kreativiti ini amat dituntut demi menghadapi persaingan di peringkat global.

IDEA-DEA:-
  • Kerajaan telah melancarkan Tahun Sains dan Gerakan Inovasi Nasional sejak 2012 sebagai satu usaha untuk menggerakkan agenda pembangunan negara menerusi pembudayaan sains dan inovasi dalam kalangan rakyat.
  • Perdana Menteri Datuk Seri Najib mencadangkan setiap kementerian dan agensi kerajaan menubuhkan satu unit inovasi khas yang bertanggungjawab tentang pelbagai kegiatan dan program motivasi yang meliputi sistem penyampaian, sistem pengkomputeran dan lain-lain.
  • Kerajaan telah menubuhkan Pasukan Gerak Khas Inovasi Inklusif yang diterajui Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) yang bertanggungjawab memperincikan kaedah pelaksanaan inovasi inklusif secara sistematik dan berterusan.
  • MOSTI sentiasa memberikan galakan berkenaan aktiviti inovasi dalam kalangan rakyat menerusi penyediaan dana dikenali sebagai 'Sciencefund dan Innofund'.
  • MOSTI juga menyediakan prasarana dan persekitaran yang kondusif bagi menggalakkan aktiviti inovasi.
  • Kerajaan turut menyediakan pelbagai pengiktirafan untuk memupuk minat anak muda dan masyarakat ke arah menyumbang idea-idea seperti Anugerah Inovasi Negara dan Anugerah Inovasi Perdana Menteri.
  • Kerajaan mengisytiharkan 31 Oktober setiap tahun sebagai Hari Inovasi.
  • Perdana Menteri telah memberikan peruntukan tambahan dalam bajet 2013 sebanyak RM500 juta dalam bidang pendidikan bagi melaksanakan aktiviti latihan guru yang berfokus kepada kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT).
KESIMPULAN:-
Kesimpulannya, budaya inovasi dan kreativiti perlu diterapkan dan diamalkan oleh semua pihak termasuklah sektor swasta, awam, NGO, ibu bapa, institusi pendidikan, pelajar sekolah dan juga anak-anak di prasekolah.
Budaya ini harus diarusperdanakan bagi memperkasakan masyarakat ke arah mencapai negara yang inovatif dan berkembang maju.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III