PENAJA

RAKAN ILMU

Monday, 20 October 2014

KATA BANYAK MAKNA...!

 http://3.bp.blogspot.com/-jNZWshPT7i4/Tn3tYELkovI/AAAAAAAABXY/f1sHv0CXEUU/s1600/tayar+hujan.jpg
 Bunga tayar belum haus...
Sesetengah perkataan bahasa Melayu mempunyai makna yang lebih daripada satu. Misalnya perkataan 'daun'. Makna pertama bagi daun ialah bahagian tumbunan biasanya nipis, leper dan berwarna hijau. Daun juga membawa makna benda yang berkeping-keping dan berbentuk nipis seperti 'daun kipas', dan 'daun pintu'. 
Biasanya untuk menguji kefahaman pelajar tentang makna dan penggunaanya dalam ayat, contohnya dalam peperiksaan SPM, calon-calon diminta menulis DUA ayat bagi setiap satu perkataan untuk menunjukkan bahawa calon tersebut faham akan makna dan penggunaanya.
Contoh soalan:-
 • Tulis DUA ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan makna dan penggunaanya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
 1. haus
 2. tajam
 3. bidang
Contoh jawapan:-
 • haus
 1. Cuaca yang panas terik menyebabkan saya berasa sangat haus.
 2. Bunga tayar kereta ayah sudah haus.
 • tajam
 1. Pisau baharu itu sangat tajam.
 2. Fikiran budak kecil itu sangat tajam.
 • bidang
 1. Adik menuntut di IPTA dalam bidang Kejuruteraan Elektrik.
 2. Dada peserta bina badan itu sangat bidang.
Para calon tidak perlu membina ayat-ayat yang terlalu panjang dan 'sofistikated', melainkan ringkas dan mampu menjelaskan perbezaan makna dan penggunaannya sahaja.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III