PENAJA

RAKAN ILMU

Thursday, 12 February 2015

17 NILAI MURNI...!

Senarai nilai murni yang terkandung dalam subjek Bahasa Melayu bermatlamat untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki akhlak mulia. Selain itu penghayatan dan amalan nilai murni ini bertujuan untuk membentuk generasi yangberhemah tinggi dan berperibadi mulia. 
Sebagai calon peperiksaan PT3 dan SPM pula, pelajar dikehendaki mengingati nilai-nilai murni ini dan perlu menyatakannya tanpa mengubah bentuk asal nilai murni tersebut seperti menambah atau menukar imbuhan. Hal ini menyebabkan jawapan yang diberikan itu menjadi tidak tepat dan salah. Contoh kesilapan biasa ialah kasih sayang - ditulis berkasih sayang, keadilan - ditulis adil dan sebagainya.
Senarai nilai murni (17) yang perlu dihafaz oleh pelajar ialah:-
 1. Baik hati
 2. Berdikari
 3. Hemah tinggi
 4. Hormat-menghormati
 5. kasih sayang
 6. Keadilan
 7. Kebebasan
 8. Keberanian
 9. Kebersihan fizikal dan mental
 10. Kejujuran
 11. Kerajinan
 12. Kerjasama
 13. Kesederhanaan
 14. Kesyukuran
 15. Patriotisme
 16. Rasional
 17. Semangat bermasyarakat

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III