PENAJA

RAKAN ILMU

Tuesday, 10 February 2015

ISTILAH WATAK...!


Watak ialah pelaku atau orang atau sesuatu yang memainkan peranan dalam sesebuah karya.
  • Watak antagonis - watak jahat
  • Watak protagonis - watak utama yang diberikan tumpuan dan sorotan utama oleh pengarang.
  • Watak bulat/bundar - memperlihatkan sifat-sifat manusia yang hidup di alam nyata serta digambarkan mempunyai kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan, kebaikan dan keburukan dan sebagainya.
  • Watak dinamik - watak yang berkembang dan berubah dari segi aksi, fikiran, pandangan atau perasaan.
  • Watak kodi - watak yang konvensional atau watak yang selalu terdapat dalam cerita rakyat.
  • Watak pipih - watak yang tidak berkembang dan tidak kompleks.
  • Watak sampingan - watak pembantu yang peranannya lebih kecil daripada watak utama.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III