PENAJA

RAKAN ILMU

Friday, 13 February 2015

LATAR SEBUAH NOVEL....!


Bermaksud latar belakang bagi sesebuah cerita. Latar terbahagi kepada TIGA iaitu:-
  1. Latar masa
  2. Latar tempat
  3. Latar masyarakat
Latar Masa :-
  • Latar masa ialah waktu atau tempoh sesuatu peristiwa dalam sesebuah cerita seperti novel, cerpen, drama, cerita klasik, puisi dan sebagainya.
  • Contohnya pagi, tengah hari, senja, zaman Jepun, zaman moden dan lain-lain.
Latar Tempat :-
  • Latar tempat ialah di mana sesuatu peristiwa itu berlaku, misalnya di dalam rumah, di Kota Bharu, di hadapan pagar, di dalam semak dan lain-lain.
Latar Masyarakat :-
  • Latar masyarakat ialah keadaan atau gambaran masyarakat di tempat sesuatu peristiwa terjadi, misalnya masyarakat desa, masyarakat remaja, masyarakat moden, masyarakat yang gila kuasa dan lain-lain.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III