PENAJA

RAKAN ILMU

Tuesday, 26 May 2015

MEMBETULKAN KESALAHAN EJAAN/IMBUHAN...!

Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan tersebut.
 
  1. Para pembesar diminta datang mengadap Sultan Muhammad V di balairong seri.
  2. Wanita itu amat menyintai En. Ali walaupun dia telah jatuh bangkrap.
  3. Majlis Sukan Negara telah menganugerahkan atlit cemerlang itu dengan pingat emas.
(6 markah)
 
Jawapan:-
  1. Kesalahan ejaan: balairong > balairung, kesalahan imbuhan: mengadap > menghadap
  2. Kesalahan ejaan: bangkrap > bankrap, kesalahan imbuhan: menyintai > mencintai
  3. Kesalahan ejaan: atlit > atlet, kesalahan imbuhan: menganugerahkan > menganugerahi


No comments:

Post a Comment

PROMOSI III