PENAJA

RAKAN ILMU

Friday, 29 May 2015

MEMBETULKAN KESALAHAN ISTILAH/BAHASA....!


Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan tersebut.
  1. Emak memasak nasi lemak untuk dijual di Yati Restoran pada malam nanti.
  2. Yang Dihormati Tuan Guru Besar sedang menasihati murid-murid supaya sayangkan sekolah.
  3. Selepas berjumpa dengan doktor pada pagi tadi, Ali telah ke kompleks membeli-belah.
(6 markah)
 
Contoh jawapan:-
  1. Kesalahan istilah: memasak > menanak; kesalahan tatabahasa: Yati Restoran > Restoran Yati
  2. Kesalahan istilah: Yang Dihormati > Yang Berusaha; kesalahan tatabahasa: sayangkan > sayang akan
  3. Kesalahan istilah: berjumpa > temu janji; kesalahan tatabahasa: membeli-belah > beli-belah


No comments:

Post a Comment

PROMOSI III