PENAJA

RAKAN ILMU

Tuesday, 9 June 2015

ESEI: FAKTOR KEMEROSOTAN AKADEMIK...!

PENDAHULUAN:-
Menurut Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan, pada 2006 terdapat 2.66 peratus pelajar sekolah menengah dan 4.87 peratus pelajar sekolah rendah yang buta huruf. Masalah ini perlu ditangani segera supaya tidak menular sehingga menggugat pembangunan modal insan di Negara ini. Gejala ini sering dikaitkan dengan sikap pelajar yang tidak berminat untuk belajar.
 
IDEA-IDEA PENTING:-
Antara faktor kemerosotan akademik pelajar ialah:
 • Sikap pelajar yang tidak minat untuk belajar.
 • Pelajar sekolah terlibat dengan kegiatan jenayah.
 • Pelajar ponteng sekolah.
 • Hubungan kekeluargaan pelajar yang bermasalah.
 • Ibu bapa menghadapi tekanan untuk mendidik anak secara sempurna kerana gangguan emosi.
 • Penceraian ibu bapa mengganggu emosi anak-anak.
 • Ibu bapa yang sibuk mengejar kesenangan hidup dan meletakkan kepentingan individu pada kedudukan yang lebih tinggi.
 • Kegagalan ibu bapa bertindak sebagai pelindung dan penjaga yang bertanggungjawab.
 • Pengaruh persekitaran seperti perubahan sistem sosial dan masyarakat.
 • Iklim pembelajaran yang negatif di sekolah.
 • Sekolah mempunyai pelbagai target pencapaian sehingga mengabaikan aspek akademik.
 • Kemerosotan disiplin di sesebuah sekolah.
 • Guru dibebani pelbagai tanggungjawab yang remeh-temeh.
 • Kurikulum sekolah yang sering berubah-ubah.
 • Dasar pendidikan negara yang tidak konsisten.
 • Masalah kemiskinan pelajar.
 • Pengaruh negatif media massa.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III