PENAJA

RAKAN ILMU

Wednesday, 17 June 2015

ESEI: PERANAN REMAJA MEREALISASIKAN 1MALAYSIA...!


PENDAHULUAN:-
 • Gagasan '1Malaysia' bertujuan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Identiti setiap kaum yang berbeza itu dijadikan sebagai aset dan asas utama konsep ini ke arah mewujudkan keadilan untuk semua.
 • Sekolah dan universiti yang rata-rata terdiri daripada golongan remaja dan belia sebenarnya cerminan kepada 1Malaysia.
 • Sehubungan dengan itu, semua remaja dan belia mestilah mempunyai misi dan visi yang sama dengan kepimpinan negara.
IDEA-IDEA PENTING:-
Peranan remaja merealisasikan gagasan 1Malaysia ialah -
 • Remaja dan belia perlu menghayati falsafah muhibah dan kerukunan serta keharmonian perhubungan antara kaum selama ini. Keadaan ini wajar dilestarikan demi keamanan negara kita. Perpaduan antara kaum atau bangsa perlu diberikan penambahbaikan dengan mengetepikan masalah peribadi dan kepentingan kaum sendiri semata-mata.
 • Remaja dan belia harus mempunyai kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah, sesuai dengan peranan mereka sebagai bakal pemimpin dan peneraju negara pada masa depan.
 • Remaja dan belia mestilah berusaha ke arah menggilap potensi dan menterlahkan bakat yang ada.
 • Remaja dan belia tidak mempunyai pilihan lain selain meletakkan prestasi akademik sebagai keutamaan dalam hidup. Mereka perlu mempunyai iltizam yang tinggi dalam mengejar ilmu pengetahuan terkini.
 • Remaja dan belia sepatutnya terlibat secara aktif dalam bidang sukan yang secara langsung menjadi landasan untuk memantapkan kerjasama antara kaum.
 • Golongan remaja dan belia perlu menyertai pelbagai program yang merangkumi aspek politik, ekonomi, budaya dan sosial. Melalui program ini mereka dapat berinteraksi secara meluas. Aktiviti sukan dapat meningkatkan kerjasama antara kaum.
 • Remaja dan belia juga mestilah mengambil inisiatif untuk mengenali nilai, norma dan budaya kaum lain.
PENUTUP:-
 • Remaja berperanan penting dalam menjanakan agenda membina negara bangsa. Prasyarat untuk memajukan negara ialah rakyat perlulah dimajukan terlebih dahulu dan keadaan ini haruslah dimulakan dengan membentuk sikap bertolak ansur dan saling mempercayai antara satu sama lain.
 • Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III