PENAJA

RAKAN ILMU

Saturday, 27 June 2015

POLA AYAT...!

SOALAN:-
Nyatakan pola ayat bagi ayat-ayat di bawah ini sama ada frasa nama + frasa nama (FN+FN), frasa nama + frasa kerja (FN+FK), frasa nama + frasa adjektif ( FN+FA) atau frasa nama + frasa sendi nama (FN+FSN).
 1. Bapa saya / seorang guru sekolah berasrama penuh.
 2. Bunga raya itu / berwarna kuning-kekuningan.
 3. Orang tua itu / mengerjakan sawah seorang diri.
 4. Mata pelajaran Bahasa Melayu / diajarkan di kelas peralihan itu.
 5. Kuih itu / daripada emak saya.
 6. Lembu itu / sangat gemuk.
Jawapan:-
 1. FN+FN
 2. FN+FK
 3. FN+FK
 4. FN+FK
 5. FN+FSN
 6. FN+FA

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III