PENAJA

RAKAN ILMU

Friday, 3 July 2015

3(b): SINTAKSIS...!

Bagi SPM, soalan berkaitan tatabahasa akan disoal melalui Kertas 2, soalan 3. Aspek-aspek yang mungkin disoal termasuklah aspek:-
 • Morfologi
 • Sintaksis
 • Kesalahan ejaan dan imbuhan
 • Penggunaan kata dan istilah
 • Peribahasa
5 soalan yang akan dikemukakan melalui soalan 3 ini, iaitu 3(a), 3(b), 3(c), 3(d), dan 3(e).
 
Markah yang diperuntukkan bagi soalan berkaitan pengetahuan dan kemahiran bahasa ini adalah 30 markah.
 
Manakala bagi soalan 3(b), iaitu bahagian sintaksis, calon akan diuji penguasaan mereka terhadap aspek-aspek seperti berikut:-
 • Ayat tunggal - ayat majmuk
 • Jenis ayat (ayat penyata, ayat tanya, ayat seru, dan ayat perintah)
 • Ragam ayat - ayat aktif - ayat pasif
 • Ayat cakap ajuk - cakap pindah
 • Pola ayat dasar
 • Binaan ayat - ayat biasa - ayat songsang

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III