PENAJA

RAKAN ILMU

Saturday, 1 August 2015

KESALAHAN EJAAN YANG UMUM...!

KESALAHAN EJAAN IMBUHAN
 • kebanyakkan  > kebanyakan
 • mempercepatkan  > mempercepat / mencepatkan
 • memperolehi  > memperoleh
 • perlantikan  > pelantikan
 • mensasarkan  > menyasarkan
 • mententeramkan  > menenteramkan
 • menyintai  > mencintai
 • juru cakap  > jurucakap
 • pra-sekolah  > prasekolah
 • anti dadah  > antidadah
 • mempastikan  > memastikan
 • 60an  > 60-an
 • merbahaya  > berbahaya
 • menghadkan  > mengehadkan
KESALAHAN EJAAN KATA MAJMUK
 • kuatkuasa  > kuat kuasa
 • janakuasa  > jana kuasa
 • campurtangan  > campur tangan
 • campuraduk  > campur aduk
 • tanggung jawab  > tanggungjawab
 • jawatan kuasa  > jawatankuasa
 • keretapi  > kereta api
 • matapelajaran  > mata pelajaran
 • ulangkaji  > ulang kaji
 • wawan cara  > wawancara
 • ibupejabat  > ibu pejabat
 • hari bulan  > haribulan
 • kata-kata aluan  > kata alu-aluan
KESALAHAN EJAAN KATA PINJAMAN
 • perabut  > perabot
 • pelakun  > pelakon
 • lanskap  > landskap
 • tips  > tip
 • ibadah  > ibadat
 • masaalah  > masalah
 • pamiran  > pameran
 • dzuhur  > zuhur
 • redha  > reda
 • ramadhan  > ramadan
 • stesyen  > stesen
 • kontingen  > kontinjen
 • hadith  > hadis
 • maksima  > maksimum
 • minima  > minimum
 • hajjah  > hajah
KESALAHAN EJAAN KATA SENDI
 • ke60  > ke-60
 • ke -V  > ke V
KESALAHAN EJAAN GANTI NAMA
 • diri mu  > dirimu
 • kepada Mu Tuhan  > kepada-Mu Tuhan
 • ku ambil  > kuambil

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III