PENAJA

RAKAN ILMU

Thursday, 16 July 2015

MODEL G-CAKNA SAMBUNGAN...!

 
CADANGAN JAWAPAN:-
3(c)
Kesalahan Ejaan
 1. dikenalpasti - dikenal pasti
 2. peri bahayanya - peribahayanya
 3. series - serius
Kesalahan Imbuhan
 1. alami - mengalami
 2. pantauan - pemantauan
 3. dikuat kuasakan - dikuatkuasakan
3(d)
 1. dibersihkan oleh kami - kami bersihkan (tatabahasa); padang - gelanggang (istilah)
 2. beberapa batang-batang - beberapa batang (tatabahasa); pantas - kencang (istilah)
 3. bagi - untuk (tatabahasa); memancung - menyembelih (istilah)
3(e)
 1. Berapa tinggi terbang bangau, akhirnya hinggap di belakang kerbau juga.
 2. Membandarkan air ke bukit. (melakukan kerja yang sia-sia)
 3. Ditelan mati emak, diluah mati bapa. (serba salah)
 


No comments:

Post a Comment

PROMOSI III