PENAJA

RAKAN ILMU

Friday, 24 July 2015

NILAI MURNI...!


Nilai Murni:-
Aspek nilai murni boleh dirumuskan sebagai sesuatu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Pada asasnya nilai murni boleh dibahagikan kepada 17 (ditambah empat lagi berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Baharu), iaitu:-
 1. baik hati
 2. berdikari
 3. hemah tinggi
 4. hormat-menghormati
 5. kasih sayang
 6. keadilan
 7. kebebasan
 8. keberanian
 9. kebersihan fizikal dan mental
 10. kejujuran
 11. kerajinan
 12. kerjasama
 13. kesederhanaan
 14. kesyukuran
 15. rasional
 16. semangat bermasyarakat
 17. keyakinan
 18. tanggungjawab
 19. patriotik
 20. menghargai
 21. ketekunan

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III