PENAJA

RAKAN ILMU

Monday, 6 July 2015

SINTAKSIS: AYAT SONGSANG > AYAT BIASA...!

Beranak Songsang
 
Sebelum pelajar-pelajar menukarkan bentuk ayat songsang kepada bentuk ayat biasa, perkara yang utama yang perlu dilakukan ialah :-
 1. Mengenal pasti bahagian ayat itu sama ada subjek ataupun predikat.
 2. Membahagikan kepada dua bahagian - subjek / predikat atau predikat / subjek.
 3. Bentuk ayat songsang: predikat / subjek.
 4. Bentuk ayat biasa: subjek / predikat.
 5. Kebiasaannya bahagian ayat itu dipisahkan oleh kata sendi nama, kata hubung atau tanda baca.
Contoh soalan:
Tukarkan ayat songsang di bawah kepada ayat susunan biasa tanpa mengubah maksud asalnya.
 1. Mengajar di sekolah Faris, / guru itu.
 2. Dengan menggunakan komputer riba ,/ dia dapat mengakses Internet tanpa had.
 3. Yang berkereta besar itu / bapa saya.
 4. Kerana demam selesema yang teruk, / dia terpaksa tinggal di rumah sahaja.
 5. Mengerjakan solat terawih pada setiap malam bulan Ramadan / umat Islam di tempat saya.
Komen:
 • Semua bahagian hadapan ayat di atas ialah predikat ayat.
 • Untuk menukarkan bentuk ayat songsang di atas, pelajar mestilah meletakkan bahagian belakang ayat iaitu subjek di depan setiap ayat.
 • Lihat contoh jawapan di bawah.
 1. Guru itu / mengajar di sekolah Faris.
 2. Dia dapat mengakses Internet tanpa had / dengan menggunakan komputer riba.
 3. Bapa saya / yang berkereta besar itu.
 4. Dia terpaksa tinggal di rumah sahaja / kerana demam selesema yang teruk.
 5. Umat Islam di tempat saya / mengerjakan solat terawih pada setiap malam bulan Ramadan.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III