PENAJA

RAKAN ILMU

Monday, 31 August 2015

BUKAN KATA MAJMUK...!

Selain bentuk kata majmuk, terdapat juga golongan kata nama, kata adjektif, kata sendi nama, kata hubung dan kata tanya yang dieja secara bercantum. Antaranya ialah:-
 • Kata nama
 1. peribadi
 2. peribahasa
 3. dinihari
 4. perikemanusiaan
 5. haribulan
 • Kata adjektif
 1. sukacita
 2. dukacita
 3. dukalara
 • Kata sendi nama
 1. kepada
 2. daripada
 • Kata hubung
 1. apabila
 2. manakala
 3. darihal
 4. barangkali
 5. kadangkala
 6. apakala
 7. walhal
 • Kata Tanya
 1. bagaimana

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III