PENAJA

RAKAN ILMU

Sunday, 30 August 2015

KATA MAJMUK...!


Kata majmuk ialah:-
 • dua atau lebih patah kata dasar yang digabung;
 • membentuk satu kata baharu yang mempunyai makna tersendiri;
 • dieja dalam dua bentuk iaitu dieja bercantum dan dieja terpisah;
Kata majmuk dieja bercantum:-
 1. tanggungjawab
 2. kerjasama
 3. suruhanjaya
 4. bumiputera
 5. beritahu
 6. antarabangsa
 7. jawatankuasa
 8. matahari
 9. olahraga
 10. setiausaha
 11. sukarela
 12. tandatangan
 13. warganegara
 14. pesuruhjaya
 15. kakitangan
Kata majmuk dieja terpisah:-
 1. gambar rajah
 2. alat tulis
 3. jalan raya
 4. air hujan
 5. mata pelajaran
 6. kapal terbang
 7. tengah hari
 8. lebuh raya
 9. merah muda
 10. Profesor Madya
 11. Timbalan Ketua Setiausaha
 12. garis pusat
 13. segi tiga
 14. lut sinar
 15. uurus setia
 16. hak milik
 17. atur cara
 18. kemas kini
 19. kraf tangan
 20. sama ada
 21. campur aduk
 22. urus niaga
 23. temu duga dan banyak lagi.....

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III