PENAJA

RAKAN ILMU

Friday, 28 August 2015

MENCIUM ATAU MENGUCUP...!

Salah satu aspek bahasa Melayu yang tidak boleh dipinggirkan ialah aspek makna dan penggunaan kata dalam ayat. Hal ini demikian kerana terdapat segelintir kata bahasa Melayu yang mempunyai sebutan, makna dan penggunaan yang hampir sama menyebabkan berlakunya kesalahan dari segi penggunaannya oleh pengguna bahasa.

Sila teliti perkataan-perkataan di bawah:-
  • mencium  = menyedut bau sesuatu, menghidu
Ayat:
Amin mencium bau buah durian itu sebelum membelinya.
  • mengucup  = menyentuh dengan bibir
Ayat:
Sebelum pulang, saya mengucup dahi ibu saya.
  • menghisap  = menyedut minuman, asap rokok dan lain-lain ke dalam mulut atau hidung.
Ayat:
Menghisap rokok ialah amalan yang buruk dan membahayakan kesihatan.
  • menghirup  = menelan benda cair atau menyedut udara
Ayat:
Mereka menghirup kopi panas sambil menghirup udara sejuk di di lereng bukit. 

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III