PENAJA

RAKAN ILMU

Saturday, 29 August 2015

MENGESAN KESALAHAN BAHASA AYAT...!

Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti. Gariskan kesalahan bahasa dan tulis pembetulannya di ruang yang disediakan.
 1. Perjalanan dari Kota Bharu ke Kuala Lumpur dengan bas mengambil masa lebih kurang lapan setengah jam.
 2. Kedua anaknya mendapat semua A+ dalam peperiksaan SPM dua tahun lalu.
 3. Berbagai barang dijual di pasar raya itu.
 4. Tiap-tiap warga negara wajib mempertahankan kedaulatan negara.
 5. Kerajaan terpaksa membelanjakan beratus ribu ringgit untuk membaiki jambatan itu.
 6. Satu per tiga daripada wang simpanannya didermakan kepada mangsa-mangsa banjir.
 7. "Beta tidak tahu bagaimana hendak membalas jasa tuan hamba," kata Temenggung kepada Bendahara.
 8. Buku yang saya pinjam dari Ahmad sudah saya pulangkan kepadanya semula pada petang tadi.
 9. Ahmad tersinggung amat dengan sikap rakan-rakannya.
 10. Kalian mestilah datang di bilik saya pagi esok untuk mengambil lencana masing-masing.
Jawapan:-
 1. lapan jam setengah
 2. Kedua-dua orang
 3. Berbagai-bagai /Pelbagai
 4. warganegara
 5. beratus-ratus ribu ringgit
 6. Satu pertiga
 7. Beta > Hamba
 8. dari > daripada
 9. dengan > akan
 10. di bilik > ke bilik

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III