PENAJA

RAKAN ILMU

Monday, 17 August 2015

PT3: PERCUBAAN SBP 2015...!

BAHAGIAN A
(25 markah)
1. Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu kesalahan bahasa. Gariskan kesalahan bahasa tersebut
    dan tulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan.
    i) Sejak kehilangan Kharizah dilaporkan oleh saya kepada polis minggu lalu, sehingga kini masih
        tiada sebarang khabar berita tentangnya.
        .........................................................................................................................................................
   ii) Antara isu yang dibicarakan dalam buku itu adalah masalah moral remaja kini yang semakin
        merosot.
        .........................................................................................................................................................
  iii) Di dalam persidangan itu, Puan Intan diminta membentangkan usul berkaitan isu alam sekitar.
        ........................................................................................................................................................
  iv) Walaupun telah ditegur oleh pengawas, namun semua pelajar-pelajar itu masih melakukan
        kesalahan yang sama.
        ........................................................................................................................................................
[ 8 markah ]

    Jawapan:-
   i) saya laporkan
  ii) ialah
 iii) Dalam
 iv) semua pelajar

Komen penulis:-

  • Ayat pasif diri I dan II (yang menggunakan kata ganti nama diri I dan II) tidak boleh digunakan imbuhan awalan 'di' pada kata kerja pasifnya. Kata ganti nama diri pula wajib ditulis di depan kata kerja pasif. Hal ini disebut Frasa Bentuk Terikat. Contoh saya dengan laporkan tidak boleh diselitkan dengan perkataan lain.
  • Kata pemeri 'ialah' digunakan di depan kata nama (masalah).
  • Di ialah kata sendi untuk menunjukkan tempat, lokasi. Manakala kalangan bukannya tempat atau lokasi.
  • Semua pelajar-pelajar ialah kesalahan dari segi frasa nama. Semua membawa maksud banyak atau jamak. Manakala pelajar yang digandakan juga membawa maksud banyak atau jamak.
    

1 comment:

PROMOSI III