PENAJA

RAKAN ILMU

Monday, 21 September 2015

KATA TANYA...!


Terdapat 3 jenis Kata Tanya, iaitu:-
  • Kata Ganti Tanya
  1. Apa - untuk menanyakan benda atau binatang
  2. Mana - untuk menanyakan tempat
  3. Siapa - untuk menanyakan orang
  • Kata Keterangan Tanya
  1. Bagaimana - untuk menanyakan cara dan keadaan
  2. Bila - untuk menanyakan masa
  3. Mengapa - untuk menanyakan sebab
  • Kata Bilangan Tanya
  1. Berapa - untuk menanyakan bilangan

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III