PENAJA

RAKAN ILMU

Tuesday, 13 October 2015

ESEI: PEP. AKHIR SBP TING. 4 2015...!

 
Bahagian B
[100 markah]
 
[Masa dicadangkan : 1 jam 30 minit]
 
Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah kata.
  1. Setiap murid mempunyai cita-cita untuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan. Huraikan langkah-langkah yang perlu anda lakukan untuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan.
  2. Budaya penyayang merupakan tonggak keharmonian dalam sesebuah institusi keluarga. Jelaskan peranan ibu bapa dalam mewujudkan budaya penyayang dalam kalangan ahli keluarga.
  3. Dalam menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang 2020, pihak-pihak tertentu alpa akan tanggungjawab melestarikan alam sekitar. Sebagai seorang warganegara yang peka terhadap alam sekitar, tulislah sebuah rencana bertajuk "Melestarikan Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama".
  4. Kedudukan Malaysia di tengah-tengah negara ASEAN menjadikannya antara lokasi strategik untuk menjalankan sindiket pemerdagangan manusia. Jelaskan kerjasama yang boleh dilaksanakan oleh negara serantau dalam usaha membanteras pemerdagangan manusia.
  5. Drama berperanan sebagai wahana untuk mendidik masyarakat. Bincangkan.
 
 
KERTAS SOALAN TAMAT 
 
 


No comments:

Post a Comment

PROMOSI III