PENAJA

RAKAN ILMU

Sunday, 18 October 2015

PERCUBAAN SPM 2015: KEDAH...!

BAHASA MELAYU
KOD: 1103/2


Soalan 1: Rumusan - Kepentingan Pokok kepada Kehidupan Manusia
Soalan 2: Pemahaman
 • 2(a) Petikan Umum
 • 2(b) Petikan Prosa Moden - Cerpen 'Biarkan Samudera' Antologi Harga Remaja
 • 2(c) Petikan Prosa Tradisi - Pelayaran Yang Penuh Peristiwa, Antologi Harga Remaja
 • 2(d) Petikan Puisi  Tradisi - Gurindam
Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa
 • 3(a) Bina ayat
 • 3(b) Pisahkan ayat-ayat dalam perenggan menjadi 6 ayat tunggal
 • 3(c) Kesalahan Ejaan dan Imbuhan
 • 3(d) Kesalahan Istilah dan Tatabahasa
 • 3(e) Nyatakan Peribahasa yang Sama Maksud Peribahasa di bawah
Soalan 4: Novel
 • 4(a) Huraikan dua peristiwa pada peringkat peleraian.
 • 4(b) Huraikan persoalan tentang semangat kerjasama yang terdapat dalam setiap novel.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III