PENAJA

RAKAN ILMU

Sunday, 11 October 2015

PT3: KESALAHAN EJAAN...!


ARAHAN SOALAN:
Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat satu kesalahan ejaan. Kenal pasti kesalahan itu dan tulis ejaan yang betul pada ruang yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
 1. Beliau amat mengagumi bakat serba boleh dan populariti lagenda seni tanah air itu.     
 2. Setiap sekolah mestilah memamerkan pelan lokasi bilik kelas di tempat yang strategik.
 3. Amin mengerjakan solat Dzohur di surau sekolahnya kerana terpaksa balik lewat kerana kegiatan kokurikulum.
 4. Segelintir atlit negara diberikan latihan intensif di seberang laut untuk mempertingkatkan kemahiran mereka.   
 5. Projek perumahan raksaksa akan dibina secepat mungkin di kawasan petempatan baharu itu.
 6. Penceramah subjek Bahasa Melayu PT3 itu suka memberikan tips panduan belajar kepada bakal calon PT3 2015.
 7. Mutakhir ini kebanyakkan pelajar sibuk mengulang kaji pelajaran kerana peperiksaan semakin dekat.
 8. Rambut adik yang kerinting itu bertambah cantik apabila dipakaikan skaf oleh ibu.
 9. Saya tidak dapat masuk ke kelas kamu pada hari ini kerana ada mesyuarat panatia Sains.
 10. Analisa keputusan percubaan PT3 baru-baru ini tidak begitu memuaskan Tuan Pengetua.
Jawapan:-
 1. ............................
 2. ............................
 3. ............................
 4. ............................
 5. ............................
 6. ............................
 7. ............................
 8. ............................
 9. ............................
 10. ............................         

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III